English version

  Leszek Gajda - Partner

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym wpisanym na krajową listę doradców podatkowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Od 2004 roku rozpoczął pracę na stanowisku Menedżera w Zespole VAT firmy PricewaterhouseCoopers, następnie otrzymał nominację na stanowisko Senior Menedżera w Zespole VAT oraz Team Leadera całego Działu Doradztwa Podatkowego we wrocławskim oddziale PricewaterhouseCoopers.

Jest ekspertem w zakresie zagadnień międzynarodowych i krajowych w podatku VAT, w tym w zakresie europejskiego podatku VAT. Z powodzeniem przeprowadził szereg przeglądów podatkowych, opracowywał i wdrażał efektywne i bezpieczne podatkowo scenariusze rozliczeń podatkowych - w tym dotyczących transakcji międzynarodowych, uczestniczył w projektach obejmujących opracowywanie strategii postępowania i reprezentowanie Klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, świadczył również usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, połączonym ze znajomością praktyki organów podatkowych regionu, wspierał wiele przedsiębiorstw, w tym największe firmy z rynku Dolnego Śląska, w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego.


  Anna Biegańska - Partner

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym wpisanym na krajową listę doradców podatkowych.

Doświadczenia zawodowe zdobywała przez 8 lat w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young we Wrocławiu, w okresie kilku lat na stanowisku Menedżera w tym dziale.

Specjalizuje się w szczególności w następujących obszarach prawa podatkowego:

  • doradztwo podatkowe związane z oddelegowaniem pracowników zagranicznych do pracy w Polsce oraz pracowników polskich do pracy zagranicą, w tym w zakresie planowania efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia kadry zarządzającej i personelu,
  • doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym aspektów prawa międzynarodowego,
  • doradztwo oraz planowanie podatkowe związane z podejmowaniem i prowadzeniem inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
  • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, połączonym ze znajomością praktyki organów podatkowych regionu, wspierała wiele przedsiębiorstw, w tym największe firmy z rynku Dolnego Śląska, w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego.

o firmie : usługi : o nas : kontakt
Copyright (C) 2006 TAX CONCEPT Doradztwo Podatkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.